Assassin Olomouc

Přihlášení

zapomenuté heslo

Kalendář

 • Registrace
  5. února - 27. února 2020
 • Pohovory u Společnosti
  3. - 4. března 2020
 • Nultá schůze Donů
  11. března 2020
 • Start hry
  12. března 2020

 • Druhá vlna registrace
  17. září - 8. října 2020
 • Doplňkový pohovor u Společnosti
  12. nebo 13. října 2020
 • Schůzka Donů
  14. nebo 15. října 2020
 • Start hry
  17. října 2020
 • Mezihra
  3. listopadu 2020
 • Konec hry
  20. listopadu 2020

Princip hry

Assassin Olomouc je hra, ve které se na přibližně šest týdnů (v nultém ročníku čtyři) staneš lovcem i lovnou zvěří nejen v ulicích Olomouce. Kolem 150 hráčů vidí tvou fotografii a jméno, ty vidíš všechny ostatní. To je vše. Zbytek už je na tobě a tvé šikovnosti vyšťourat si další informace na potenciální oběť.
Ale nejsi na to sám. Všichni hráči jsou rozděleni do mafiánských skupin maximálně po deseti. V těchto "Famigliích" si členové velmi důvěřují, často může na ostatních záviset tvoje přežití. Příslušnost hráče do rodiny není veřejnou informací. Pokud chceš být ve Famiglii s kamarádem, zadáte společný kód, pokud nikoho nemáš, přiřadí tě organizátoři.
Hlavní náplní hry je nalezení a symbolické zavraždění protivníků v reálném světě. Vražda probíhá "podříznutím" oběti zubním kartáčkem po přední straně krku. Assassin na sebe zbytečně neupozorňuje a ani oběť nic nemá tušit. Dostat hráče z libovolné cizí Famiglie můžeš kdykoliv a kdekoliv. Snad jen, někdy je lepší počkat si na druhou příležitost než se zběsile vrhat po oběti a způsobit jí nepříjemnosti.
Když už se to stane a ty herně skonáš, nic není ztraceno. Pro někoho je to možná lepší než být neustále ve zdravém stresu a paranoie. Dál můžeš pomáhat zjišťovat informace na hráče, plnit speciální mafiánské úkoly anebo se dokonce pokusit vyhrát svůj život zpět. Někdy to závisí na snaze, jindy na šikovnosti nebo štěstí.
Poslední důležitou informací je, že vůbec žádná z aktivit v rámci hry není povinná, sám si zvolíš, kam půjdeš a kam ne. Pokud tě hra přestane bavit, nemusíš dělat vůbec nic - třeba stejně přežiješ až do konce.
Zaujala tě naše hra? Tak se zaregistruj! Pokud tě ještě něco zajímá, neboj se nám napsat na kontakt dole, ale předtím si ještě přečti...


Pravidla

Obecná pravidla hry Assassin Olomouc. Podrobnější herní detaily a části užívané až při hře jsou možné zobrazit rozkliknutím.

Assassin je hra, ve které je zapovězeno sebemenší násilí.

Společnost Triumvirato Palermo

Společnost Triumvirato Palermo (dále v textu jen "Společnost") je stínovou organizací zastřešující veškerou činnost Assassinu Olomouc. Po letech působení v Brně se odštěpila sekce, která pomáhá od každé bolesti, od všech nepřátel i konkurentů. Její vůle a zájmy jsou hráčům tlumočeny Vedením Společnosti Triumvirato Palermo (dále jen "Vedení Společnosti").

Vedení Společnosti

Padrinové (jednotné číslo „Padrino“, označení pro ženu v této funkci je „Madrina“) jsou nejvyšším článkem hierarchie, a dohlíží na práci všech svých podřízených. Jsou jedinou a výlučnou autoritou a jejich slovu se nelze vzepřít. Jsou mozkem Společnosti a vydávají veškeré pokyny k činnosti Společnosti, sami si však špiní ruce jen velice zřídka a jen v případech nejvyšší potřeby. Všichni níže postavení zaměstnanci Společnosti jim projevují náležitou úctu. Nepřipadá v úvahu, aby se někdo jiný prezentoval jako člen Vedení. Takovéto jednání by bylo přísně trestáno. Identita těchto osob je obestřena rouškou tajemství, podobně jako jejich záměry a plány.


Registrace

Termín a pokyny k registraci jsou zveřejněny na webových stránkách v období registrace dle harmonogramu vlevo. Prvních 180 uchazečů, kteří splní všechny uvedené podmínky, bude pozváno na osobní schůzku, ostatní se stanou náhradníky. Po absolvování osobní schůzky s Vedením Společnosti bude rozhodnuto o přijetí uchazeče mezi zaměstnance Společnosti. Osobním pohovorem neprojdou jen jednotky promile z uchazečů.

Hráč

Zaměstnancem Společnosti (dále jen "Hráč") se může stát pouze ten, kdo splní všechny následující podmínky:

 • nejpozději ke dni startu hry dosáhne věku 18 let (Vedení může jednotlivcům věkovou hranici snížit - napište na e-mail)
 • zdržuje se v Olomouci alespoň čtyři dny týdně
 • splní všechny podmínky registrace

Povinnosti hráče:

 • přestane-li v průběhu hry splňovat kteroukoliv z podmínek uvedených výše, oznámí tuto skutečnost neprodleně Vedení Společnosti, které rozhodne o jeho další účasti ve hře
 • po celou dobu hry u sebe nosí herní legitimaci
 • je povinen pravdivě odpovědět na adresnou otázku jiného Hráče ve věci jeho účasti ve Hře a jeho stavu, tedy je-li živ, nebo mrtev

Pandemická inkona

V souvislosti s nouzovým stavem v Česku jsme přidali možnost zadat město, ve kterém se nacházíte, pokud nejste v Olomouci. Je to jakási forma kompenzace toho, že již nejste v herním městě. Pokud se nacházíte ve městě (mimo Olomouc), zadejte jej. Pokud jste v menším sídle, zadejte okres. Údaj můžete průběžně aktualizovat kliknutím na tlačítko Uložit v editaci profilu. Tato informace bude veřejně uvedena v seznamu hráčů.

Famiglie

Hráči jsou rozděleni do Famiglií o  počtu 12 (v nultém ročníku 10) členů. Při registraci je možné zadat shodný tzv. Kód Famiglie, který zaručuje zařazení do stejné Famiglie. O spojení ostatních Hráčů se stará tajný, ale důmyslný mechanismus Vedení Společnosti. Hlavou každé Famiglie je Don. Ve chvíli, kdy budou zabiti všichni Hráči Famiglie včetně jejího Dona, končí její účast ve hře.

Don

Každá Famiglie si ze svého středu zvolí jednoho zástupce, který nese označení Don/Donna. Don je nejen respektovanou osobností v rámci Famiglie, ale i v rámci celé Společnosti. Donové se vzájemně drží v úctě a je nemyslitelné, aby byli napadeni některou z konkurenčních Famiglií. Sami si ovšem ruce také nešpiní. Funkce Dona je doživotní. Jeho nedotknutelnost zaniká pouze v případě vyvraždění celé jeho Famiglie, a to okamžikem zadání smrti posledního řadového člena jeho Famiglie do informačního systému. V této chvíli se Don může uchýlit k zoufalým činům a sám začít likvidovat konkurenci. Donové jsou v neposlední řadě odpovědni Vedení Společnosti za jednání každého člena své Famiglie, a to bez výjimky. Největším privilegiem Donů je dostávání určité vážnosti od Vedení Společnosti a možnost přímo oslovovat Padriny jménem celé Famiglie. Donové mají možnost a zároveň i povinnost (až na vzácné výjimky) účastnit se schůzek Donů, kde probíhají veškerá jednání uvnitř Společnosti.

Consigliere

Každý Don má svého Consigliere, který primárně slouží jako jeho zástupce při indispozici. Obecná mailová komunikace od Vedení chodí v kopii i zástupci Dona, aby byla vyšší pravděpodobnost včasného informování ostatních členů Famiglie. V případě Donovy nemožnosti odpovídat může s Vedením výjimečně komunikovat i Consigliere. Je slušností, aby byl tento zástupce vybírán z živých hráčů, ale neplatí na něj Donovská nedotknutelnost. Funkce Consigliere může být jednou týdně na Schůzce Donů (neveřejně) změněna na jiného hráče (typicky, pokud během předchozího týdne zemře).

Vražda

Vražda probíhá zásadně a vždy symbolicky!
Nástrojem, jimž se vražda provádí, je běžný zubní kartáček. Je zakázáno používat kartáčky, kterými je možno oběť zranit, a také elektrické.

Platná je pouze taková vražda, při níž se vrah k oběti překvapivě přiblíží zezadu a přejede jí kartáčkem po přední části krku. Překvapivé přiblížení je takové, při němž oběť nijak nestihne zareagovat na útok například odvrácením ruky útočníka nebo otočením se. Oběť se ke svému potenciálnímu vrahovi neotáčí cíleně zády, i když o něm ví, jinak je vražda platná. Vrah své oběti nesmí znemožňovat nebo znesnadňovat pohyb.

Vraždu může provést pouze ten zaměstnanec, který je živý. Platná je rovněž vražda, pokud má oběť na krku šálu, vysoký límec a podobně. Pokud oběť spí, je platná i vražda provedená zepředu. Smluvená vražda je nepřípustná.

Po platně provedené vraždě je na vyžádání (silně doporučeno) vrah povinen ukázat oběti svou herní legitimaci. Obětí nelze vynucovat pořízení fotozáznamu nebo opis vrahovy legitimace. Neprokáže-li se vrah bezprostředně po činu, protože legitimaci nemá, je vražda neplatná. Následně oběť odevzdá vrahovi svou herní legitimaci a je nadále považována za mrtvou.

Vrah není po činu chráněn imunitou, oběť je povinna ho následovat na jím zvolené blízké bezpečné místo k vyřízení formálních náležitostí činu. V případě bezprostřední následnosti několika vražd jsou formální náležitosti vyřešeny postupně v pořadí, v jakém nastaly.

Vrah má povinnost bez zbytečného odkladu zadat vraždu do informačního systému, a to přes formulář na stránkách hry.

Hráč by měl o okolnostech vraždy vhodným způsobem informovat Vedení. K tomuto účelu slouží textový formulář v systému. V případě jiného formátu jej lze poslat na herní mail anebo doručit prostřednictvím Dona na schůzku. Popis vraždy je možné zadat nebo zaslat nejpozději do 24 hodin, jinak může dojít ke ztrátě odměny za vraždu.

Bodové hodnocení

Aktuální bodová hodnota hráče je stejná jako počet jeho spáchaných vražd. Pokud žádnou nevykonal, má hodnotu 1. (Hráči se dvěma a více vraždami se zobrazují v Příkladných zaměstnancích.) Hodnota Dona jsou tři body plus počet jeho vražd.

Při spáchání vraždy Famiglie získává tolik bodů, kolik je hodnota zavražděného hráče. O tyto body Famiglie nemůže už nikdy v budoucnu přijít.

Celkový počet bodů Famiglie je tvořen součtem bodů získaných za spáchané vraždy spolu se součtem hodnot všech živých hráčů.

Při oživení hráče se na tohoto pohlíží, jako by spáchal 0 vražd.

Skilly

Pokud Hráč spáchá vraždu předem stanoveným způsobem, je tato vražda pozoruhodně zdokumentována nebo provedena jinak zajímavě, získá jeho Famiglie Skill. Ty zůstávají přiděleny až do konce hry (mohou být anulovány spolu s vraždou, která byla prohlášena za neplatnou). Don za získané Skilly získává na Schůzce odměnu dle interních tabulek Společnosti. Za některé Skilly je odměna jednorázová, za jiné může být vyplacena opakovaně.
Seznam Skillů je uveden na této stránce.

Obrana

Cítí-li se Hráč ohrožen, má možnost utéct. V bezvýchodných situacích (například se nemůže otočit tak, aby k někomu ze soků nebyl zády) si může do úst vložit na nezbytně krátkou chvíli vlastní kartáček a získat tak imunitu. Takovýto způsob obrany je hoden všeobecného opovržení.

Spory

Jakoukoliv spornou situaci se hráči pokusí nejprve vyřešit na místě. Žádný další popis nebo rekonstrukce nedokáže být tak věrohodná jako bezprostředně po vraždě.
Při technických nesrovnalostech, například ohledně pravidel, kontaktují svoje Dony nebo zkušenější Hráče vlastní Famiglie.
Pokud nejsou Hráči schopni dojít ke shodnému závěru, postoupí rozhodnutí sporu svým Donům. V tomto případě oběť odevzdá svoji herní legitimaci vrahovi a sama si důkladně prohlédne legitimaci vraha. Oběť i vrah poté kontaktují své Dony s popisem celé události. Povinnost zadat vraždu do systému se týká i této situace. Další řešení sporu je již v rukou dotyčných Donů. Pouze v krajním případě je možné o rozhodnutí sporu požádat Vedení. Vzhledem k tomu, že oběť nemá po dobu sporu legitimaci, nesmí sama vraždit.

Schůzky Donů

Schůzky Donů se konají každý středeční večer na stejném vyhlášeném místě. Přesný čas a místo budou oznámeny s předstihem Donům. Všem kromě Donů a Hráčů pozvaných Vedením Společnosti je v době schůzky zapovězeno vstupovat do budovy, kde se schůzka odehrává. Předmětem schůzky jsou události, které se udály v předcházejícím herním týdnu a plánované události na týden současný. Uzavírají se spojenectví mezi Famigliemi, jsou vypláceny odměny za práci a zadávají nové pracovní úkoly. Herní týden začíná v 0:00 v den konání schůzky Donů a trvá 7 dní.

Don se může v naprosto výjimečných případech nechat zastoupit jiným živým Hráčem ze své Famiglie, typicky Consigliere. O této situaci je potřeba informovat Vedení minimálně 3 hodiny před začátkem schůzky. Zástupci je garantována nedotknutelnost, ale pouze uvnitř zařízení, ve kterém se schůzka odehrává.

Don (případně jeho zástupce) se na schůzku dostaví včas a v náležitém společenském oděvu. U vchodu odevzdá svou zbraň. Na Schůzi Donů a při událostech Společnosti nosí na hlavě klobouk pouze členové Vedení.

Úkladná vražda

Úkladná vražda je taková, která byla dopředu nahlášena na schůzce Donů. Každý týden může každý Don určit jednoho Hráče, kterého si myslí, že v aktuálním herním týdnu jeho rodina sprovodí ze světa. Uložení úkladné vraždy je zdarma a je vidět pro Hráče v aktualitách na stránkách hry. Pokud se Famiglii zadaří, obdrží za vraždu odměnu, která bude specifikována. V opačném případě získá druhá rodina Skill Tuhý kořínek. Pokud hráč nedožije konce herního týdne rukou jiné rodiny, Skill nezískává.
Don může z taktických důvodů vypsat úkladnou vraždu na vlastního člena Famiglie. V případě přežití tohoto hráče ale rodina Skill nezískává.

Oživování mrtvých

Smrtí pro Hráče Assassin zdaleka nekončí, dál se může podílet na veškerém dění kromě samotného činu vraždy. Může zjišťovat informace nebo se účastnit lovících akcí své Famiglie. Je také možné být oživen. Oživit se dá hlavně při oživovacích akcích, případně při jiných herních aktivitách.

Etický kodex

Všichni zaměstnanci Společnosti se řídí přísným etickým kodexem. Jeho porušení může mít za následek nejrůznější typy sankcí, které se odvíjí od závažnosti prohřešku.

Kodex je tvořen těmito pravidly:

 • Porušení omerty Assassinem nepřichází v úvahu za žádných okolností ani vně ani uvnitř Společnosti.
 • I největší konkurent zaslouží slušné jednání a čestnou smrt na úrovni.
 • Pokus o vraždu Dona/Donny či dokonce Padrina/Madriny je přísně zakázán. Zabití Dona, kterému vymřela celá Famiglie, je jedinou výjimkou.
 • Assassin na sebe nestrhává pozornost civilistů, nemluví veřejně o své práci pro Společnost, nepřiměřeně se nemaskuje, ...
 • Smluvená vražda je nepřípustná.

Porušení etického kodexu trestá mimo svědomí Hráče i na individuálním základě Vedení Společnosti.

Závěrečná ustanovení

 • Je nepřípustné se jakýmkoliv způsobem vydávat za Vedení Společnosti.
 • Pouze Vedení Společnosti je oprávněno závazně vykládat a měnit tato pravidla.
 • Vůle aktuálního Vedení Společnosti má přednost před ustanoveními těchto pravidel.
 • Je zakázáno provozovat monitorovací skripty na stránkách hry.
 • Všichni Hráči jsou povinni dodržovat tato pravidla, pokyny Vedení Společnosti a právní řád České republiky.
 • Porušení výše uvedeného může vést až k vyloučení ze hry.